Η διαχείριση και η προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του δικτυακού τόπου elenibakagianni.com διέπεται από τους όρους που περιγράφονται στη συνέχεια, από τα οριζόμενα στο ελληνικό δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ν. 2472/1997), και από τους κανονισμούς της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις σελίδες/υπηρεσίες του Site.
Ο δικτυακός τόπος elenibakagianni.com συγκεντρώνει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, και συγκεκριμένα ονόματα και διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για τους ακόλουθους σκοπούς: α) την αποστολή γνωστοποιήσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε χρήστες που έχουν εγγραφεί ως συνδρομητές, β) την παροχή ενημερώσεων. Τα δεδομένα αυτά διατηρούνται σε μια τοπική βάση δεδμένων για όσο χρονικό διάστημα αυτά είναι χρήσιμα για τον δικτυακό τόπο, και δεν διατηρούνται πέραν του αναγκαίου. Πρόσβαση σε αυτά έχει μόνον ο διαχειριστής του δικτυακού τόπου και υπεύθυνος της επεξεργασίας. Τα δεδομένα που αφορούν χρήστες διαγράφονται κατόπιν αιτήματός τους.
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ελέγξετε ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν αποθηκευθεί για λογαριασμό σας, να τα τροποποιήσετε, να τα διορθώσετε ή να τα διαγράψετε, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον διαχειριστή στην διεύθυνση που ακολουθεί.
Τα στοιχεία αυτά, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων περί γνωστοποιήσεώς τους προς τις αρμόδιες και μόνο Αρχές.
Η Ελένη Μπακαγιάννη διατηρεί τα παραπάνω στοιχεία και τα επεξεργάζεται για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτιώσεως των παρεχόμενων υπηρεσιών της. Ο επισκέπτης/χρήστης παρέχει με τη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου τη συγκατάθεσή του στην Τράπεζα, να χρησιμοποιηθούν αυτά τα στοιχεία από την Ελένη Μπακαγιάννη.
Ο παρών διαδικτυακός τόπος περιλαμβάνει ειδικούς συνδέσμους (links, hyperlinks, banners) προς άλλους διαδικτυακούς τόπους τους οποίους επισκέπτεται ο επισκέπτης/χρήστης κατ’ επιλογή του και οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων προσώπων. Η Τράπεζα δεν ευθύνεται για τους όρους διαχειρίσεως και προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που ακολουθούν αυτοί οι διαδικτυακοί τόποι.
Σε κάθε περίπτωση, ο επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού μας τόπου έχει δικαίωμα προσβάσεως και αντιρρήσεως σχετικά με τα τηρούμενα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας.
Πληροφορίες επικοινωνίας
Τον διαδικτυακό τόπο elenibakagianni.com διαχειρίζεται η Ελένη Μπακαγιάννη, η οποία είναι και ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων. Η διεύθυνση επικοινωνίας είναι: eleni@elenibakagianni.com
Ο διαχειριστής του διαδικτυακού τόπου elenibakagianni.com συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν με σκοπό την παροχή υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά. Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγει είναι τα ακόλουθα: ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση (email), αριθμός τηλεφώνου.
Ο διαχειριστής δεν θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/ χρηστών σε τρίτους, χωρίς τη συγκατάθεσή του επισκέπτη/χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.
Ενημερωτικό δελτίο. Για την εγγραφή του επισκέπτη/χρήστη στην λίστα παραληπτών (mailing list) του ενημερωτικού δελτίου (newsletter) ζητούνται τα εξής στοιχεία: E-mail (η διεύθυνση της ηλεκτρονικής θυρίδας του επισκέπτη/χρήστη). Ο διαχειριστής μπορεί να διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών για την αποστολή και άλλων μηνυμάτων ενημερωτικού χαρακτήρα πέρα από το newsletter, εκτός αν ο παραλήπτης δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο.
Σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους. Ο δικτυακός τόπος elenibakagianni.com περιλαμβάνει συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι δεν ελέγχονται από εμάς αλλά από τρίτους φορείς. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη και δεν εγγυόμαστε σε καμία περίπτωση για το περιεχόμενο και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων άλλων δικτυακών τόπων που διασυνδέονται με τον παρόντα μέσω συνδέσμων.
Μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου μπορεί να συγκεντρώνονται μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών χρησιμοποιώντας κατάλληλες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP) και άλλα παρόμοια όπως αυτά προκύπτουν από την επικοινωνία του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης (web browser) με τον εξυπηρετητή (server). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του, ούτε και οδηγούν στην ταυτοποίηση του υπολογιστή του με οποιοδήποτε πρόσωπο. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη όσον αφορά τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του διαδικτυακού τόπου, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Τα μη προσωπικά στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης/ χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τον πάροχο διαδικτυακών υπηρεσιών (ISP) και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους.
Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.
Cookies
Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας ή σε όποια άλλη συσκευή χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στο διαδίκτυο, κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν διαδικτυακό τόπο, και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από την συσκευή σας. Στον διαδικτυακό τόπο elenibakagianni.com χρησιμοποιούμε cookies για πολλούς διαφορετικούς λόγους, με σκοπό πάντα να δημιουργήσουμε ένα ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες μας περιβάλλον. Κυρίως χρησιμοποιούμε cookies, τα οποία είναι απαραίτητα για την παροχή προσφερόμενης στο διαδικτυακό μας τόπο υπηρεσίας καθώς και cookies που αφορούν στην στατιστική ανάλυση και λειτουργικότητα του διαδικτυακού μας τόπου (π.χ. πόσοι άνθρωποι επισκέπτονται τον διαδικτυακό μας τόπο, πόσοι επιστρέφουν, πόσο συχνά και ποιες είναι οι προτιμήσεις τους κλπ). Ο διαχειριστής ενδέχεται να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη/χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του δικτυακού τόπου (π.χ. newsletters). Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη όσον αφορά τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών/σελίδων του δικτυακού τόπου, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Τα προγράμματα περιηγήσεως (web browser) στο Διαδίκτυο είναι συνήθως ρυθμισμένα από προεπιλογή να αποδέχονται τα “cookies”. Επομένως, εάν θέλετε να τροποποιήσετε τη λειτουργία του προγράμματος περιήγησης (web browser) που χρησιμοποιείτε, ώστε είτε να σας προειδοποιεί για τη χρήση των “cookies” είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης “cookies” σε καμία περίπτωση, πρέπει να ανατρέξετε στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης (web browser) που χρησιμοποιείτε. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώρισή του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.
Ο διαχειριστής χρησιμοποιεί τα δεδομένα κοινού τρίτων, όπως ηλικία, φύλο και ενδιαφέροντα, για να κατανοήσει καλύτερα τη συμπεριφορά των ηλεκτρονικών χρηστών και να συνεργαστεί με τρίτους που συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητές σας στο διαδίκτυο για να παρέχουν διαφημίσεις που στοχεύουν στα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις σας. Ενδέχεται να δείτε συγκεκριμένες διαφημίσεις σε αυτόν τον ιστότοπο ή σε άλλους ιστότοπους, διότι αναθέτουμε σε τρίτους τη στόχευση των διαφημίσεών μας με βάση πληροφορίες που συλλέξαμε ή συλλέξαμε, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που συλλέχθηκαν με αυτοματοποιημένα μέσα (όπως cookies και web beacons). Αυτοι οι τρίτοι χρησιμοποιούν επίσης αυτοματοποιημένες τεχνολογίες για τη συλλογή πληροφοριών όταν κάνετε κλικ στις διαφημίσεις μας, το οποίο βοηθά στην παρακολούθηση και διαχείριση της αποτελεσματικότητας των προσπαθειών μάρκετινγκ. Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη χρήση cookie, επισκεπτόμενοι σχετικές σελίδες αποκλεισμού (π.χ. σελίδα εξαίρεσης διαφήμισης της Google ή να απενεργοποιήσετε τη σχετική λειτουργία στο λογαριασμό σας στο Facebook).
Γενικοί όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Ο διαχειριστής διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων του επισκέπτη/χρήστη και δεν δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο για κανένα λόγο, με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Ο διαχειριστής διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης/χρήστης αποκλειστικά και μόνο για λόγους επικοινωνίας.
Επικοινωνία. Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με την Ελένη Μπακαγιάννη στο eleni@elenibakagianni.com προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή τη διαγραφή του.
Back to top