Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Ελένη Μπακαγιάννη στο τηλέφωνο +30 697 3860 527 ή στη διεύθυνση eleni@elenibakagianni.com.