Ο δικτυακός τόπος elenibakagianni.com ανήκει στην Ελένη Μπακαγιάννη. Η χρήση του προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των όρων που περιγράφονται στη συνέχεια. Πριν περιηγηθείτε παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρακάτω όρους και βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με αυτούς.
Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων, όλο το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου elenibakagianni.com, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, βίντεο, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει όλων των αρχείων και δεδομένων του δικτυακού τόπου, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Ελένης Μπακαγιάννη και προστατεύεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, και ιδίως του νόμου 2121/1993, του ευρωπαϊκού δικαίου και των συναφών διεθνών συμβάσεων.

Άδεια χρήσης. Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου elenibakagianni.com διατίθεται στους επισκέπτες/χρήστες για ιδιωτική χρήση και προσωπική ενημέρωση. Δεν αποτελεί ιδιωτική χρήση η χρήση στο πλαίσιο μιας επιχείρησης ή μιας υπηρεσίας ή ενός οργανισμού. Για ενημερωτικούς σκοπούς και μόνον επιτρέπεται η αναπαραγωγή ή αποθήκευση μεμονωμένων σελίδων ή δεδομένων, με την προϋπόθεση ότι συνοδεύονται από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής τους και ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν για εμπορικό σκοπό.

Απαγορεύεται η αποθήκευση, η αναπαραγωγή, η αναδημοσίευση, η μετάδοση ή η διανομή οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου για εμπορικούς σκοπούς ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση που δεν εμπίπτει στην ανωτέρω παράγραφο, χωρίς την γραπτή άδεια του ιδιοκτήτη των πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αποθήκευση, η αναπαραγωγή, η αναδημοσίευση, η μετάδοση ή η διανομή κατατεθειμένων σημάτων ή σημάτων υπηρεσιών του διαχειριστή, καθώς και σημάτων συνεργαζόμενων φορέων που εμφανίζονται στον διαδικτυακό τόπο.
Σύνδεσμοι προς δικτυακούς τόπους τρίτων. Ο δικτυακός τόπος elenibakagianni.com περιλαμβάνει συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι δεν ελέγχονται από εμάς αλλά από τρίτους φορείς. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη και δεν εγγυόμαστε σε καμία περίπτωση για το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την πληρότητα και την ποιότητα υπηρεσιών και την ασφάλεια άλλων δικτυακών τόπων που διασυνδέονται με τον παρόντα μέσω συνδέσμων.
Περιορισμός ευθύνης. Η Ελένη Μπακαγιάννη καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον διαδικτυακό τόπο elenibakagianni.com να είναι πλήρεις, ορθές, ακριβείς, επίκαιρες και σαφείς. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, η Ελένη Μπακαγιάννη δεν ευθύνεται για λάθη, παραλείψεις, ή οποιεσδήποτε ελλείψεις που αφορούν στις πληροφορίες, για καθυστερήσεις ή διακοπές ή αδυναμία μεταδόσεως των πληροφοριών ή για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη λόγω της χρήσης αυτών των πληροφοριών.
Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου δεν συνιστά οικονομική, νομική ή άλλη συμβουλή, παρότρυνση ή προτροπή για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης. Η Ελένη Μπακαγιάννη ουδεμία ευθύνη φέρει για τη χρήση του δικτυακού τόπου από τους επισκέπτες/χρήστες, οι οποίοι ενεργούν με βάση την ιδιωτική τους βούληση.
Η Ελένη Μπακαγιάννη διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να τροποποιεί το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού της τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, πάντα εντός του υπάρχοντος ή ενδεχομένως νέου νομικού πλαισίου.
Εφαρμοστέο δίκαιο. Οι ανωτέρω όροι χρήσης του δικτυακού τόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Οι διαφορές που τυχόν προκύπτουν, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, υπάγονται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τους όρους χρήσης, ή αν έχετε διαπιστώσει οποιοδήποτε πρόβλημα στο περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Ελένη Μπακαγιάννη στο eleni@elenibakagianni.com.
Back to top